2020.02.13MEDIA

『Osaka Innovation Hub 』WEBサイトにて大阪を代表するスタートアップとしてご紹介いただきました。

『Osaka Innovation Hub 』WEBサイトにて大阪を代表するスタートアップとしてご紹介いただきました。下記URLよりご覧いただけます。

*日本語
https://www.innovation-osaka.jp/…/startup-ecosyst…/founders/
https://www.innovation-osaka.jp/…/startup-ecos…/innovations/

*英語
https://www.innovation-osaka.jp/startup-ecosystem/founders/
https://www.innovation-osaka.jp/startup-ecosys…/innovations/